ศิษย์ปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน

ธันวาคม 2020

มกราคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Events for 1st ธันวาคม
No Events
Events for 2nd ธันวาคม
No Events
Events for 3rd ธันวาคม
No Events
Events for 4th ธันวาคม
No Events
Events for 5th ธันวาคม
No Events
Events for 6th ธันวาคม
No Events
Events for 7th ธันวาคม
No Events
Events for 8th ธันวาคม
No Events
Events for 9th ธันวาคม
No Events
Events for 10th ธันวาคม
No Events
Events for 11th ธันวาคม
No Events
Events for 12th ธันวาคม
No Events
Events for 13th ธันวาคม
No Events
Events for 14th ธันวาคม
No Events
Events for 15th ธันวาคม
No Events
Events for 16th ธันวาคม
No Events
Events for 17th ธันวาคม
No Events
Events for 18th ธันวาคม
No Events
Events for 19th ธันวาคม
No Events
Events for 20th ธันวาคม
No Events
Events for 21st ธันวาคม
No Events
Events for 22nd ธันวาคม
No Events
Events for 23rd ธันวาคม
No Events
Events for 24th ธันวาคม
No Events
Events for 25th ธันวาคม
No Events
Events for 26th ธันวาคม
No Events
Events for 27th ธันวาคม
No Events
Events for 28th ธันวาคม
No Events
Events for 29th ธันวาคม
No Events
Events for 30th ธันวาคม
No Events
Events for 31st ธันวาคม
No Events

ประกาศ

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทุนรัตนมงคล
  1. นางสาวริษธิชา พนมเวทย์
  2. นางสาวดรัลรัตน์ ศิลปานันทกุล
  3. นางสาวกมลวรรณ สีน้ำเงิน
  4. นางสาวสุพรรษา ปลอดชู
  5. นางสาวมินตรา อ่ำขวัญยืน
ทุน UTCC Gold
  1. นางสาวริศรา ทองปัญญา
  2. นางสาวธิดารัตน์ ชนเก่าน้อย

 

ทุน UTCC Silver
  1. นายบวรพล ศรแก้ว
  2. นายเพชรรัตน์ สายแก้ว

ผลงานนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์