ศิษย์ปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน

ตุลาคม 2020

พฤศจิกายน
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for ตุลาคม

1st

No Events
Events for ตุลาคม

2nd

No Events
Events for ตุลาคม

3rd

No Events
Events for ตุลาคม

4th

No Events
Events for ตุลาคม

5th

No Events
Events for ตุลาคม

6th

No Events
Events for ตุลาคม

7th

No Events
Events for ตุลาคม

8th

No Events
Events for ตุลาคม

9th

No Events
Events for ตุลาคม

10th

No Events
Events for ตุลาคม

11th

No Events
Events for ตุลาคม

12th

No Events
Events for ตุลาคม

13th

No Events
Events for ตุลาคม

14th

No Events
Events for ตุลาคม

15th

No Events
Events for ตุลาคม

16th

No Events
Events for ตุลาคม

17th

No Events
Events for ตุลาคม

18th

No Events
Events for ตุลาคม

19th

No Events
Events for ตุลาคม

20th

No Events
Events for ตุลาคม

21st

No Events
Events for ตุลาคม

22nd

No Events
Events for ตุลาคม

23rd

No Events
Events for ตุลาคม

24th

No Events
Events for ตุลาคม

25th

No Events
Events for ตุลาคม

26th

No Events
Events for ตุลาคม

27th

No Events
Events for ตุลาคม

28th

No Events
Events for ตุลาคม

29th

No Events
Events for ตุลาคม

30th

No Events
Events for ตุลาคม

31st

No Events

ประกาศ

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทุนรัตนมงคล
  1. นางสาวริษธิชา พนมเวทย์
  2. นางสาวดรัลรัตน์ ศิลปานันทกุล
  3. นางสาวกมลวรรณ สีน้ำเงิน
  4. นางสาวสุพรรษา ปลอดชู
  5. นางสาวมินตรา อ่ำขวัญยืน
ทุน UTCC Gold
  1. นางสาวริศรา ทองปัญญา
  2. นางสาวธิดารัตน์ ชนเก่าน้อย

 

ทุน UTCC Silver
  1. นายบวรพล ศรแก้ว
  2. นายเพชรรัตน์ สายแก้ว

ผลงานนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์