ศิษย์ปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม

กุมภาพันธ์ 2021

มีนาคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st กุมภาพันธ์
No Events
Events for 2nd กุมภาพันธ์
No Events
Events for 3rd กุมภาพันธ์
No Events
Events for 4th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 5th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 6th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 7th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 8th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 9th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 10th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 11th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 12th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 13th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 14th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 15th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 16th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 17th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 18th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 19th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 20th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 21st กุมภาพันธ์
No Events
Events for 22nd กุมภาพันธ์
No Events
Events for 23rd กุมภาพันธ์
No Events
Events for 24th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 25th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 26th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 27th กุมภาพันธ์
No Events
Events for 28th กุมภาพันธ์
No Events

ประกาศ

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทุนรัตนมงคล
  1. นางสาวริษธิชา พนมเวทย์
  2. นางสาวดรัลรัตน์ ศิลปานันทกุล
  3. นางสาวกมลวรรณ สีน้ำเงิน
  4. นางสาวสุพรรษา ปลอดชู
  5. นางสาวมินตรา อ่ำขวัญยืน
ทุน UTCC Gold
  1. นางสาวริศรา ทองปัญญา
  2. นางสาวธิดารัตน์ ชนเก่าน้อย

 

ทุน UTCC Silver
  1. นายบวรพล ศรแก้ว
  2. นายเพชรรัตน์ สายแก้ว

ผลงานนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์