ศิษย์ปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน

กรกฎาคม 2020

สิงหาคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for กรกฎาคม

1st

No Events
Events for กรกฎาคม

2nd

No Events
Events for กรกฎาคม

3rd

No Events
Events for กรกฎาคม

4th

No Events
Events for กรกฎาคม

5th

No Events
Events for กรกฎาคม

6th

No Events
Events for กรกฎาคม

7th

No Events
Events for กรกฎาคม

8th

No Events
Events for กรกฎาคม

9th

No Events
Events for กรกฎาคม

10th

No Events
Events for กรกฎาคม

11th

No Events
Events for กรกฎาคม

12th

No Events
Events for กรกฎาคม

13th

No Events
Events for กรกฎาคม

14th

No Events
Events for กรกฎาคม

15th

No Events
Events for กรกฎาคม

16th

No Events
Events for กรกฎาคม

17th

No Events
Events for กรกฎาคม

18th

No Events
Events for กรกฎาคม

19th

No Events
Events for กรกฎาคม

20th

No Events
Events for กรกฎาคม

21st

No Events
Events for กรกฎาคม

22nd

No Events
Events for กรกฎาคม

23rd

No Events
Events for กรกฎาคม

24th

No Events
Events for กรกฎาคม

25th

No Events
Events for กรกฎาคม

26th

No Events
Events for กรกฎาคม

27th

No Events
Events for กรกฎาคม

28th

No Events
Events for กรกฎาคม

29th

No Events
Events for กรกฎาคม

30th

No Events
Events for กรกฎาคม

31st

No Events

ประกาศ

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทุนรัตนมงคล
  1. นางสาวริษธิชา พนมเวทย์
  2. นางสาวดรัลรัตน์ ศิลปานันทกุล
  3. นางสาวกมลวรรณ สีน้ำเงิน
  4. นางสาวสุพรรษา ปลอดชู
  5. นางสาวมินตรา อ่ำขวัญยืน
ทุน UTCC Gold
  1. นางสาวริศรา ทองปัญญา
  2. นางสาวธิดารัตน์ ชนเก่าน้อย

 

ทุน UTCC Silver
  1. นายบวรพล ศรแก้ว
  2. นายเพชรรัตน์ สายแก้ว

ผลงานนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์