ศิษย์ปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม

เมษายน 2020

พฤษภาคม
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for เมษายน

1st

No Events
Events for เมษายน

2nd

No Events
Events for เมษายน

3rd

No Events
Events for เมษายน

4th

No Events
Events for เมษายน

5th

No Events
Events for เมษายน

6th

No Events
Events for เมษายน

7th

No Events
Events for เมษายน

8th

No Events
Events for เมษายน

9th

No Events
Events for เมษายน

10th

No Events
Events for เมษายน

11th

No Events
Events for เมษายน

12th

No Events
Events for เมษายน

13th

No Events
Events for เมษายน

14th

No Events
Events for เมษายน

15th

No Events
Events for เมษายน

16th

No Events
Events for เมษายน

17th

No Events
Events for เมษายน

18th

No Events
Events for เมษายน

19th

No Events
Events for เมษายน

20th

No Events
Events for เมษายน

21st

No Events
Events for เมษายน

22nd

No Events
Events for เมษายน

23rd

No Events
Events for เมษายน

24th

No Events
Events for เมษายน

25th

No Events
Events for เมษายน

26th

No Events
Events for เมษายน

27th

No Events
Events for เมษายน

28th

No Events
Events for เมษายน

29th

No Events
Events for เมษายน

30th

No Events

ประกาศ

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ทุนรัตนมงคล
  1. นางสาวริษธิชา พนมเวทย์
  2. นางสาวดรัลรัตน์ ศิลปานันทกุล
  3. นางสาวกมลวรรณ สีน้ำเงิน
  4. นางสาวสุพรรษา ปลอดชู
  5. นางสาวมินตรา อ่ำขวัญยืน
ทุน UTCC Gold
  1. นางสาวริศรา ทองปัญญา
  2. นางสาวธิดารัตน์ ชนเก่าน้อย

 

ทุน UTCC Silver
  1. นายบวรพล ศรแก้ว
  2. นายเพชรรัตน์ สายแก้ว

ผลงานนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์