ศิษย์ปัจจุบัน

ปฏิทินกิจกรรม

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st ตุลาคม
No Events
Events for 2nd ตุลาคม
No Events
Events for 3rd ตุลาคม
No Events
Events for 4th ตุลาคม
No Events
Events for 5th ตุลาคม
No Events
Events for 6th ตุลาคม
No Events
Events for 7th ตุลาคม
No Events
Events for 8th ตุลาคม
No Events
Events for 9th ตุลาคม
No Events
Events for 10th ตุลาคม
No Events
Events for 11th ตุลาคม
No Events
Events for 12th ตุลาคม
No Events
Events for 13th ตุลาคม
No Events
Events for 14th ตุลาคม
No Events
Events for 15th ตุลาคม
No Events
Events for 16th ตุลาคม
No Events
Events for 17th ตุลาคม
No Events
Events for 18th ตุลาคม
No Events
Events for 19th ตุลาคม
No Events
Events for 20th ตุลาคม
No Events
Events for 21st ตุลาคม
No Events
Events for 22nd ตุลาคม
No Events
Events for 23rd ตุลาคม
No Events
Events for 24th ตุลาคม
No Events
Events for 25th ตุลาคม
No Events
Events for 26th ตุลาคม
No Events
Events for 27th ตุลาคม
No Events
Events for 28th ตุลาคม
No Events
Events for 29th ตุลาคม
No Events
Events for 30th ตุลาคม
No Events
Events for 31st ตุลาคม
No Events

ประกาศ

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

1. นายวิทยาวาณิชย์ มังกร ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการนักศึกษา
2. นางสาวกฤติยาภรณ์ มีพันลม ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา
3. นายพานทองแท้ ดอนนันชัย ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา
4. นางสาววริษา สุวรรณวัฒนา ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการนักศึกษา
5. นางสาวสุพิชญา ใจถวิล ตำแหน่ง เหรัญญิกคณะกรรมการนักศึกษา