วิสัยทัศน์และปรัชญา

วิสัยทัศน์ : ผู้นำด้านการศึกษากฎหมายธุรกิจที่หลากหลายหลอมรวมสรรพวิทยาการ เพื่อก้าวไกลไปเวทีนานาชาติ

 

ปรัชญา : วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม นำด้านกฎหมายธุรกิจ

ทำไมต้องเรียนที่นี่

หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • รอบรู้กฎหมายทันสมัย ได้ความรู้ทางธุรกิจติดตัว

  • จบแล้วทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

  • อาจารย์มีคุณวุฒิสูงและใจดีมาก

  • มีทุนการศึกษาให้หลากหลายประเภท