โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

news-02

โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

news-01

คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ “นิติศาสตร์เรียนรู้กู้ชีวิต” ปีการศึกษา 2561

news02-02

คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ “นิติศาสตร์เรียนรู้กู้ชีวิต” ปีการศึกษา 2561

news02-01

โครงการวันรพี ปีการศึกษา 2561

1470634957894

โครงการวันรพี ปีการศึกษา 2561

1470634965314

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต