บทความวิชาการ

ชื่อบทความ ปัญหาการทับซ้อนกันทางกฎหมายขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง           ขวัญกมล  ทิพย์มโนสิงห์

ตีพิมพ์/เผยแพร่   นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2557 เล่มที่ 70 ตอน ………

_________________________________________________________________

ชื่อบทความ การคุ้มครองแรงงานของคนรับใช้ต่างด้าวในประเทศไทย

ผู้แต่ง            ขวัญกมล  ทิพย์มโนสิงห์

ตีพิมพ์/เผยแพร่  นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2557 เล่มที่ 70 ตอน 4 ธันวาคา 2557