บทความวิจัย

ชื่อบทความ  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา

ผู้แต่ง  ขวัญกมล  ทิพย์มโนสิงห์

ตีพิมพ์/เผยแพร่  นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2555 เล่มที่ 68 ตอน 4 ธันวาคา 2555