บทความวิจัย

 

ชื่อบทความ ผู้แต่ง ตีพิมพ์/เผยแพร่
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแสดงเจตนายุติการมีชีวิตโดยไม่ขอรับการรักษา ผศ.ขวัญกมล  ทิพย์มโนสิงห์ นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2555 เล่มที่ 68 ตอน 4 ธันวาคา 2555