ข่าวและกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561