ข่าวและกิจกรรม

การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์

การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 5604