คณะนิติศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ดูงานนอกสถานที่ โรงงานอายิโน๊ะโมะโต๊ะ

ดูงานนอกสถานที่

โรงงานอายิโน๊ะโมะโต๊ะ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560