หลักสูตรปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)

กลุ่มวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ปรึกษา กม. ลิขสิทธิ์, ทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวเเทนจดสิทธิบัตร ทำงานในสายวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ทันสมัยจำนวนมาก และขาดแคลนนักกฏหมายที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว

 

เน้นความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแล (regulation) ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ของกฏหมายสมัยใหม่ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะในกิจการ

(1) วิทยุ (2) โทรทัศน์ และ (3) การสื่อสาร ซึ่งรวมถึง (4) เทคโนโลยี

สารสนเทศด้วย ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ

นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของงานที่ได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย กฎหมายลิขสิทธิ์ยุคดิจิตอล

รวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ประเด็นปัญหาต่างๆ

ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก

 

Fun Fact 1:

 

คุณรู้หรือไม่ว่าเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคการสื่อสารข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบแล้วในปี 2014 เป็นครั้งแรกที่รายได้จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงกว่ารายได้จากการใช้งานเสียงทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ปกติ

 

Fun Fact 2:

 

คุณรู้หรือไม่ว่าที่จริงกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาตมีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีไว้ใช้ในบ้าน แต่ กสทช.ท่านใจดียกเว้นให้เราไม่ต้องไปขออนุญาตเป็นรายคน

 

Fun Fact 3:

 

คุณรู้หรือไม่ว่าใน facebook

 

– profile จริงระบุว่าเป็นผู้หญิง 40% แต่ profile ปลอมระบุว่าเป็นผู้หญิงถึง 97%

 

– profile จริงมีเพื่อนโดยเฉลี่ย 130 คน แต่ profile ปลอมมีเพื่อนโดยเฉลี่ยมากกว่า 700 คน

 

– profile จริงโดยเฉลี่ยมี 1 tags ต่อ 4 รูป แต่ profile ปลอมโดยเฉลี่ยมี 136 tags ต่อ 4 รูป

Fun Fact 4:

 

รู้หรือไม่?? การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้นเป็นเรื่องส่วนตัว และเป็นความผิดอันยอมความได้ วันดีคืนดีตำรวจจะเดินเข้าไปจับกุมผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ขายซีดีเถื่อนหรือ ขายหนังสือเถื่อนเองไม่ได้ เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และมอบคดีให้พนักงานสอบสวนเสียก่อน

 

Fun Fact 5:

 

รู้หรือไม่?? การที่นักข่าวนำเสนอข่าวดาราเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าชู้ มีคู่ควงไม่ซ้ำ นอกใจแฟน หรือแอบทำศัลยกรรมนั้น ข่าวเหล่านี้ถือเป็นการรุกล้ำสิทธิของดารา เนื่องจากเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 

Fun Fact  6:

 

รู้หรือไม่ว่า?? การเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรนั้น ถ้าหากเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะในลักษณะที่เป็นการแสดงในงานที่ราชการได้จัดให้มีขึ้น ถือว่ายังมีสิทธิที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ โดยไม่ถือว่าขัดต่อเงื่อนไขของการผลิตขึ้นใหม่ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามต้องนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปจดทะเบียนภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ได้นำสิ่งประดิษฐ์นั้นแสดงในงาน