ข่าวและกิจกรรม

13
Marc
2018

การบรรยายพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

การบรรยายพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 23504 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

รายละเอียด
on 13 Mar 2018
16
February
2018

การปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์

การปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ห้อง 10303    

รายละเอียด
on 16 Feb 2018
29
January
2018

เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers) วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 5303  

รายละเอียด
on 29 Jan 2018
21
January
2018

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย : ประเทศไทยในโลกยุดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.00-16.30 น. ณ 23701 อาคาร 23 ชั้น 7

รายละเอียด
on 21 Jan 2018
23
November
2017

Open House

Open House คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
on 23 Nov 2017
15
November
2017

ดูงานนอกสถานที่ โรงงานอายิโน๊ะโมะโต๊ะ

ดูงานนอกสถานที่ โรงงานอายิโน๊ะโมะโต๊ะ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  

รายละเอียด
on 15 Nov 2017
07
August
2017

การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์

การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 5604  

รายละเอียด
on 07 Aug 2017