ข่าวและกิจกรรม

23
February
2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัตนมงคลและทุน UTCC-Gold คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

“ทุนรัตนมงคล” 1. นางสาวกฤติยาภรณ์ มีพันลม 2. นายพงศ์พันธ์ พึ่งมั่น 3. นางสาวเบญจวรรณ ระนา   “ทุน UTCC-Gold” 1. นางสาวเบญจวรรณ ปานพิมพ์   “สำรองทุนรัตนมงคล” 1. นางสาวนิอาแอเสาะ คาเร็ง 2. นางสาวฐิติยา ใหม่มา   ขอให้ผู้ได้รับทุนยืนยันการรับทุนทั้งสองประเภท พร้อมทั้งชำระเงินค่าประกันทุนจำนวน 10,000 บาท ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หรือโอนเงินมายังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทางมหาวิทยาลัยจะนัดให้มาทำสัญญาอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยืนยันสิทธิได้รับทุนที่ ผศ.ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล 095-367-5508 / 02-697-6805 (คณะนิติศาสตร์)

รายละเอียด
on 23 Feb 2019
24
October
2018

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561

โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
on 24 Oct 2018
24
October
2018

โครงการ “นิติศาสตร์เรียนรู้กู้ชีวิต” ปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ “นิติศาสตร์เรียนรู้กู้ชีวิต” ปีการศึกษา 2561 โดยการอบรมและให้ความรู้ด้านการกู้ชีวิตด้วยวิธีการทำ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรเรียนรู้ไว้ โดยคณะฯ ได้เรียนเชิญแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการบรรยาย และการทำ Workshop ในการทำ CPR กับหุ่น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ ซึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-16.20 น. ณ ห้องศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ อาคาร 23 ชั้น 6  

รายละเอียด
on 24 Oct 2018
13
Marc
2018

การบรรยายพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

การบรรยายพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 23504 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

รายละเอียด
on 13 Mar 2018
16
February
2018

การปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์

การปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ห้อง 10303    

รายละเอียด
on 16 Feb 2018
29
January
2018

เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

เสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers) วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 5303  

รายละเอียด
on 29 Jan 2018
21
January
2018

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย : ประเทศไทยในโลกยุดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.00-16.30 น. ณ 23701 อาคาร 23 ชั้น 7

รายละเอียด
on 21 Jan 2018
23
November
2017

Open House

Open House คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
on 23 Nov 2017
15
November
2017

ดูงานนอกสถานที่ โรงงานอายิโน๊ะโมะโต๊ะ

ดูงานนอกสถานที่ โรงงานอายิโน๊ะโมะโต๊ะ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  

รายละเอียด
on 15 Nov 2017
07
August
2017

การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์

การปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 5604  

รายละเอียด
on 07 Aug 2017
07
August
2017

วันรพี ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมโครงการวันรพี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00-12.30 น. ณ เนติบัณฑิตยสภา

รายละเอียด
on 07 Aug 2017